Domov / Projekti / Urbanizem / Zasnova prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike

Zasnova prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike

V sodelovanju z Občino Vrhnika in prebivalci smo skupaj z Inštitutom za politike prostora pripravili Zasnovo prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike. Cilji nove ureditve so preusmeritev tranzitnega in tovornega prometa iz starega mestnega jedra, vzpostavitev varnih šolskih poti, novih površin za pešce in kolesarje ter umeščanje novih parkirnih mest za stanovalce. 

Rešitve upoštevajo sodobne trende trajnostnega razvoja z namenom izboljšanja kvalitete življenja v mestu, spodbujanja pešačenja in uporabe kolesa ter javnih prevoznih sredstev.

Obstoječe stanje – problem v prostoru
Predlagana rešitev urbanistično prometne ureditve
Možnost ureditve Stare ceste