Domov / Projekti / Zaščita pred hrupom

Zaščita pred hrupom

Zaščita pred hrupom

Skrb za zdravo življenjsko okolje vodi našo dražbo k iskanju različnih rešitev pri omejevanju vpliva hrupa, ki ga povzroča promet na obcestno prebivalstvo. Problem prekomerne obremenjenosti s hrupom je pokazala študija z naslovom "Traffic noise reduction in Europe", ki je pokazala, da je 44 odstotkov prebivalcev 25 najrazvitejših evropskih držav obremenjena s hrupom večjim od 55dB, ki lahko povzroči trajne poškodbe.

Kot pionirji načrtovanja aktivnih protihrupnih ukrepov  (protihrupnih ograj) v Republiki Sloveniji se lahko pohvalimo z velikim številom projektiranih kilometrov protihrupnih ograj ob avtocestah in železniških progah. Za največje naročnike dolga leta izdelujemo načrte protihrupnih ograj. V sodelovanju z arhitekti in krajinskimi arhitekti na željo naročnika razvijemo unikaten sistem zaščite pred hrupom, ki je skrbno umeščen v dani prostor. 

Ponudimo vam lahko naslednje usluge:

  • Inovativna zasnova protihrupnih ukrepov;
  • Projektiranje protihrupnih ograj.