Domov / Projekti / Prometna varnost

Prometna varnost

Prometna varnost

V naši družbi se zavedamo odgovornosti za zagotovitev rešitev, ki bodo ohranjale našo največjo vrednoto – človeško zdravje in življenje. Opravljamo dejavnosti presoje prometne varnosti in ocenjevanja prometno inženirskih rešitev za izdelavo prometno varnih cest. 

Presojevalec varnosti cest ocenjuje prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in obratovanja cestne infrastrukture z nalogo skrbeti za tehnično pravilne rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane rešitve.

Presojo prometne varnosti je potrebno izdelati za vse kategorije cest. Zagotavljamo presoje za upravljalce državnih in lokalnih cest , saj je odgovornost za prometno varnost na upravljalcu. Posebej je pomembno, da zagotovimo varne lokalne ceste in ceste v naseljih, kjer gostota in teža nesreč največja.

Imamo licencirane presojevalce varnosti cest Agencije RS za varnost prometa, ki vam bodo z znanjem in mednarodnimi izkušnjami pomagali k izboljšanju prometne varnosti vaših cest.