Domov / Projekti / Prometno planiranje

Prometno planiranje

Prometno planiranje

Načrtovanje, umeščanje novih ter rekonstrukcija obstoječih objektov in gradbeno inženirskih objektov ter spremembe potovalnih navad povzročajo spremembe prometnih tokov na tangiranih prometnicah. V sodelovanju s projektanti in urbanisti, naši prometni planerji rešujejo različne kapacitetne probleme na mezoskopskem in mikroskopskem nivoju. 

Imamo več letne izkušnje in reference na področju prometnega planiranja. Storitve, ki jih za vas opravljamo so: 

  • Mezoskopski prometni modeli;
  • Mikrosimulacijske prometne študije;
  • Prometni elaborati in zasnove;
  • Štetje prometa z video detekcijskimi kamerami;
  • Študije variant.