Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt za Dom upokojencev Vrhnika

Občinski podrobni prostorski načrt za Dom upokojencev Vrhnika

Območje OPPN leži na jugozahodnem robu mesta Vrhnika in zavzema nepozidana zemljišča na zahodni strani Doma upokojencev, ki v naravi predstavljajo vrtove, njive in travnike. Obarvnavano območje obsega površine med obstoječim Domom upokojencev Vrhnika, dovozno cesto do proizvodnega obrata Pekarne Vrhnika in Hribskim potokom in ga smiselno zaokroža. Investitor Doma upokojencev Vrhnika namerava zgraditi objekt za potrebe stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji, dnevnim varstvom in medgeneracijskim središčem ter objekt z oskrbovanimi stanovanji. S tem bodo stanovalci pridobili boljše bivalne pogoje.

  • Datum 2016
  • Stranka Občina Vrhnika
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Vrhnika, Ljubljana