Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt PR-033 v Prestranku

Občinski podrobni prostorski načrt PR-033 v Prestranku

OPPN se izdeluje z namenom sanacije obravnavanega prostora in ureditve nove poslovno proizvodne obrtne cone, ki zajema:

  • - gradnjo več proizvodnih hal,
  • - izvedbo zunanje in prometne ureditve,
  • - delno prestavitev trase obstoječe občinske ceste,
  • - gradnjo nove komunalne in energetske infrastrukture za potrebe obravnavanega območja.

Za potrebe investitorja je predvidena gradnja sedmih industrijskih med seboj povezanih hal romboidnih oblik z oznakami H1, H2, H3, H4, H5, H6, poslovne stavbe H7 ter garaže z oznako G1. Zunanje površine bodo namenjene ureditvi manipulacijskih, prometnih in zelenih površin, v manjši meri pa tudi parkiranju. Zelene površine so predvidene predvsem vzdolž dovozne ceste in po obodu območja.