Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt za Center znanosti v Ljubljani

Občinski podrobni prostorski načrt za Center znanosti v Ljubljani

»Center znanosti« bo predstavljal tehnično-tehnološko demonstracijo, omogočal preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev in inovacij ter predstavljal stičišče za izvedbo različnih programov promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. Objekt bo umeščen v zelene površine med Barjansko in Riharjevo cesto in bo predstavljal pomembno točko razvoja južnega dela centra Ljubljane.

  • Datum 2018 - v delu
  • Stranka Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Status sprejeto
  • Lokacija Ljubljana, Slovenija