Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt za Turjaško naselje v Kočevju

Občinski podrobni prostorski načrt za Turjaško naselje v Kočevju

Občina Kočevje je naročila izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo novega naselja Turjaško naselje II, ki obsega nepozidana zemljišča na jugozahodni strani Turjaškega naselja v Kočevju. Novo naselje je zasnovano po načelih trajnostnega in energetsko varčnega urbanega prostora. Razdeljeno je na dve zaključeni, vendar med seboj povezani celoti: severo-vzhodno z višjo pozidavo (večstanovanjskimi bloki) in jugo-zahodno z nižjo pozidavo (stanovanjski dvojčki in individualne hiše). Predvidena je gradnja šestih večstanovanjskih objektov s tržnimi in neprofitnimi stanovanji ter desetih stanovanjskih dvojčkov in šestih individualnih hiš, kar skupaj znaša okvirno 166 stanovanj in 26 individualnih stanovanjskih enot.

Preko obravnavanega območja poteka obstoječi potok, ki se izliva v Rinžo, vzdolž katerega bosta potekala sprehajalni pešpoti z obojestranskim drevoredom. Na južni strani bo potekala nova cesta, ki se bo nadaljevala v smeri proti štadionu. Celotno območje je prepredeno s številnimi pešpotmi, ki se bodo navezovale na širšo okolico. Na severo-vzhodni strani bo ob obstoječih stanovanjskih blokih urejen nov park z igrali in večjo tlakovano ploščadjo za igro starejših otrok.

Urbanistično-arhitekturna zasnova
Idejna zasnova objektov
OPPN-zazidalna situacija