Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt za industrijsko cono Tojnice 1 na Vrhniki

Občinski podrobni prostorski načrt za industrijsko cono Tojnice 1 na Vrhniki

Na območju Vrhnike primanjkuje zemljišč za gradnjo objektov za obrtne in spremljajoče storitvene dejavnosti ter za manjša skladišča. OPPN predvideva gradnjo nove dovozne ceste, komunalne infrastrukture in industrijskih hal fleksibilnih zasnov. Načrtovana ureditev bo doprinesla k sanaciji degradiranega območja in sočasno omogočila razvoj sodobne obrtne cone. Z izgradnjo povezovalne ceste Bajerji Tojnice, ki smo jo tudi načrtovali v našem biroju, bo omogočena odlična povezava nove industrijske cone na avtocestno omrežje.

Urbanistično-arhitekturna zasnova
Idejna zasnova objektov
OPPN-zazidalna situacija

  • Datum 2016 - 2018
  • Stranka Občina Vrhnika
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Vrhnika, Slovenija