Domov / Projekti / Nizke gradnje / Ureditev krožišča na regionalni cesti R3 635 – Boštjanova ulica v Lescah

Ureditev krožišča na regionalni cesti R3 635 – Boštjanova ulica v Lescah

V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste R3 635 je bila predvidena predelava montažnega krožišča v stalno. Ker montažno krožno križišče ni bilo v skladu s tehničnimi zahtevami in zakonodajo na področju projektiranja in gradnje cest, je potrebno izvesti celovito rekonstrukcijo krožišča. Poleg preureditve krožišča je bilo potrebno v območju obdelave navezati površine za kolesarje in pešce na novo predvideno stanje ter urediti individualne priključke.

  • Datum 2017
  • Stranka Občina Radovljica
  • Status izvedeno
  • Lokacija Radovljica