Domov / Projekti / Nizke gradnje / Povezovalna cesta Bajerji – Tojnice

Povezovalna cesta Bajerji – Tojnice

Predvidena je povezava med dvema obstoječimi cestama. Na južni strani se nova prometnica navezuje na Cesto k opekarni, na severni pa na Pot na Tojnice. Konfiguracija obstoječega terena in potek reke Ljubljanice narekujeta k izgradnji novega premostitvenega objekta.

  • Datum 2016
  • Stranka Občina Vrhnika
  • Status v delu (Faza. PGD,PZI)
  • Lokacija Vrhnika, Slovenija