Domov / Projekti / Prometna varnost / Presoja prometne varnosti v naselju Zaklanec

Presoja prometne varnosti v naselju Zaklanec

V predhodnih fazah načrtovanja rekonstrukcije občinskih cest v Zaklancu ni bilo vključeno mnenje presojevalca varnosti cest. Po končanju del so se prometne razmere spremenile zaradi prenovljene cestne infrastrukture in s tem povezanih višjih hitrosti. Občina je podala pobudo, da se preveri, ali so sedanje cestne ureditve tudi ustrezne s stališča varnosti prometnih udeležencev in če niso, kaj naj se uredi, da bodo prebivalci Zaklanca in potniki, ki potujejo preko naselja, imeli prometno varno urejene ceste.

Za naročnika Občino Horjul smo naredili analizo prometne varnosti novo zgrajene ceste v naselju Zaklanec. Podani so bili tudi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

  • Datum 2018
  • Stranka Občina Horjul
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Horjul