Domov / Prometno planiranje / Prometni model in prometna študija Občine Kamnik

Prometni model in prometna študija Občine Kamnik

Prometni model in prometna študija Občine Kamnik

Predmet prometne študije je novelacija prometnega modela mesta Kamnika, katerega je v letu 2007 izdelalo podjetje City Studio d.o.o.. Novelacija se izdeluje za potrebe posodobitve modela, izračuna prometnih obremenitev na omrežju v letu 2018 in preveritev prometnih tokov. Med letoma 2007 in 2018 je v občini Kamnik prišlo do novih pozidav, stanovanjskih območij, trgovskih centrov in industrijskih površin, kar se v novelaciji prometnega modela ustrezno upošteva. Gre predvsem za preveritev nove prometne povezave med regionalno cesto R1-225 (Mekinje – Sp. Stranje) in R2-414 (Kamnik - Tuhinj). 

  • Datum 2018
  • Stranka Občina Kamnik
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Kamnik, Slovenija