Domov / Projekti / Prometno planiranje / Prometni model in prometna študija Občine Kamnik

Prometno planiranje

Prometni model in prometna študija Občine Kamnik

Predmet prometne študije je novelacija prometnega modela mesta Kamnika, katerega je v letu 2007 izdelalo podjetje City Studio d.o.o.. Novelacija se izdeluje za potrebe posodobitve modela, izračuna prometnih obremenitev na omrežju v letu 2018 in preveritev prometnih tokov. Med letoma 2007 in 2018 je v občini Kamnik prišlo do novih pozidav, stanovanjskih območij, trgovskih centrov in industrijskih površin, kar se v novelaciji prometnega modela ustrezno upošteva. Gre predvsem za preveritev nove prometne povezave med regionalno cesto R1-225 (Mekinje – Sp. Stranje) in R2-414 (Kamnik - Tuhinj). 

  • Datum 2018
  • Stranka Občina Kamnik
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Kamnik, Slovenija