City Studio

Projekt

Kolesarsk ločilna črta

Kdaj

2012

Kraj

Ljubljana

Projektant

mag. Andrej Cvar

Opis

Kolesarska talna črta učinkovito izboljšuje varnost kolesarjev na vozišču. Preprečuje trke z motornimi vozili in opozarja voznike, ko zavijejo z vozišča. Kolesarsko talno črto oblikujejo rdeče barvan pas in ločilna ropotna talna črta iz bele termoplastike, ki ustvarjajo  vizualno, zvočno in vibracijsko  pregrado med kolesarji in motornimi vozili. Kolesarska talna črta je v svetovnem merilu novost na področju prometne varnosti in predstavlja trajnostno, ekonomično ter obstojno rešitev za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev.

Patentna prijava P-201200071

Priloge

CYCLE SAFETY ZONE

CYCLINS STRIP 1

CYCLING STRIPE 2

KOLESARSKA LOČILNA ČRTA 1

KOLESARSKA LOČILNA ČRTA 2