City Studio

Projekt

PREMODERNO

Kdaj

Avgust 2009

Kraj

Spodnji Hotič

Naročnik

Muzej premoderne umetnosti

Tip

idejna zasnova

Projektant

Damjan Pirc

Opis

Prenova gospodarskega objekta v umetnostno galerijo.

Naravni potencial

Človek 21. stoletja mora biti pripravljen, da se ponovno uči od narave, da živi z naravo in da skrbno uporablja naravne vire. Dolgoročno gledano, je sonce naš edini netvegani vir energije, narava pa je naš zbiralnik energije, ki jo v energijskem ciklu skrbno uporablja. Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi.